California bishops launch yearlong anti-racism initiative